Uitvaartverzekering en euthanasie


Door de verzekeraar wordt er gekeken of de persoon die een uitvaartverzekering heeft afgesloten aan een natuurlijke dood is overleden. Hier wordt euthanasie niet onder geplaatst. Wanneer iemand euthanasie pleegt en verzekerd is bij een uitvaartverzekering kan het gevolgen hebben voor de uitkering van de verzekering. Dit geldt voor een overlijdensrisicoverzekering en een uitvaartverzekering. Dit zijn beide levensverzekeringen.

Extra voorwaarden bij euthanasie


Bij uitvaartverzekeringen en bij overlijdensrisicoverzekeringen worden er veelal extra voorwaarden opgesteld als de verzekerde niet aan een natuurlijke dood is overleden. Wanneer er sprake is van euthanasie wordt er doorgaans wel uitgekeerd bij een overlijdensrisicoverzekering. Maar dit is niet verplicht en er zijn dan ook legio verzekeraars die een wachttijd hanteren.

Voor uitvaartverzekeraars gebeurt er iets gelijkaardig maar is het gebruikelijker om een wachttijd te hanteren. Dit kan van 0 tot 3 jaar zijn. Wanneer de verzekering wordt afgesloten start de looptijd en als u binnen deze tijd komt te overlijden door middel van euthanasie dan gelden er andere voorwaarden. Het is daarom erg belangrijk dat de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.

Altijd een wachttijd


Een wachttijd wordt gehanteerd bij een onnatuurlijke dood als euthanasie. Dit kan ook bij een natuurlijke dood worden gehanteerd. Er wordt namelijk door de meeste verzekeraars gebruik gemaakt van een medische verklaring, wanneer degene die zich wil verzekeren niet geheel gezond blijkt te zijn dan kan de verzekeraar of de desbetreffende persoon weigeren of een wachttijd hanteren. Maar er zijn verzekeraars waar geen medische verklaring nodig is en waar mensen dus altijd bij verzekerd kunnen worden. De verzekeraar neemt hiermee een risico en om het risico te minimaliseren wordt er veelal een wachttijd gehanteerd zodat de verzekeraar niet in een korte periode hoeft uit te keren aangezien ze dan ook bijna geen premie hebben kunnen innen.